निविदा

अ.क्र. दस्तऐवज नाव आकार डाउनलोड
1 पुणे एपीएमसी ई-निविदा सूचना वर्ष 188 केबी श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा खरेदी निविदा सूचना
2 श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा खरेदी निविदा सूचना 412 केबी श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा खरेदी निविदा सूचना
3 राष्ट्रीय स्पर्धात्मक निविदा 423 केबी राष्ट्रीय स्पर्धात्मक निविदा
4 इ निविदा कृउबास पिंपळगाव(ब)जि. नाशिक 746 केबी इ निविदा कृउबास पिंपळगाव(ब)जि. नाशिक
5 परभणी कृउबास इ निविदा 1069 केबी परभणी कृउबास इ निविदा
6 पांढरकवडा कृउबास इ निविदा 228 केबी पांढरकवडा कृउबास इ निविदा
7 सोलापूर कृउबास इ निविदा 262 केबी सोलापूर कृउबास इ निविदा
8 सोलापूर कृउबास इ निविदा 226 केबी सोलापूर कृउबास इ निविदा
9 नागपूर कृउबास इ निविदा 126 केबी नागपूर कृउबास इ निविदा
10 दोंडाईचा कृउबास इ निविदा 314 केबी दोंडाईचा कृउबास इ निविदा
11 कल्याण कृउबास इ निविदा 240 केबी कल्याणकृउबास इ निविदा
12 पिंपळगाव बसवंत कृउबास इ निविदा 777 केबी पिंपळगाव बसवंतकृउबास इ निविदा
13 कल्याण कृउबास इ निविदा 179केबी कल्याण कृउबास इ निविदा
14 इ-टेंडर नोटीस ऑक्शन सेल हॉल कृउबास सोलापूर 1823KB कल्याण कृउबास इ निविदा
15 इ-टेंडर नोटीस ऑक्शन हॉल कृउबास सोलापूर 1573KB कल्याण कृउबास इ निविदा