दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
थेट पणन अधिसुचना New 2016-09-29 PDF 0.31
वखार कायदा १९५९ 2014-05-30 PDF 3.90
बाजार व जत्रा कायदा १८६२ 2014-05-30 PDF 0.00