दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
थेट पणन अधिसुचना New 2016-09-29 PDF 0.31
अध्यादेश कृउबास XX of 2016 New 2016-08-30 PDF 1.03
अध्यादेश कृउबास XVI of 2015 New 2015-08-21 PDF 0.55
अध्यादेश कृउबास विशेष निमंत्रित New 2015-06-15 PDF 0.53
क्वालिटी ऍनलिस्ट 2014-06-21 PDF 0.07
nii 2014-06-01 PDF 0.19
विपणन कृषी विपणन (नियमन व विकास) अधिनियम, 1963 उत्पन्न (2006 पर्यंत सुधारित म्हणून) 2014-05-30 PDF 2.88
वेरहाउस एक्ट 2014-05-30 PDF 3.90
एमसीएस फक्त कायदा आणि नियम New 2014-05-30 PDF 0.80
पाओईंट_4_एक्स्ट_4_मराठी New 2014-05-30 PDF 0.46
मार्केट_एण्द_फैर_आक्ट_1862 2014-05-30 PDF 0.00
भाग _VIII_ (Ext_4) _एग्लिश New 2014-05-30 PDF 2.44
महाराष्ट्र कृषी पणन (नियमन) अधिनियम, 1963 उत्पन्न (2005 पर्यंत सुधारित म्हणून) New 2014-05-30 PDF 0.07